NEUROLOGI, FYSIOTERAPI & ARBETSTERAPI

Kompressionsplagg, så kallade 3D plagg används även vid neurologisk, fysiologisk behandling och arbetsterapi. Inom detta område rekommenderas vanligen ett lågt och jämt tryck. 3D plaggens funktion grundar sig på ökad propreception, kroppsuppfattning och så kallad deep pressure input.

Vid olika sensoriska integrationsstörningar kan känslan av ett konstant tryck hjälpa att hantera yttre tryck inputs och därmed minska känslan av irritation och obehag. Det här har en positiv inverkan på koncentrationsförmågan och det allmänna välbefinnandet.

3D plagg kan användas vid flera olika indikationer. Dessa inkluderar, CP, Autism, Erb Pares, Skolios, Stokes, Parkinsons och flera kroniska smärtsyndrom.

Följande resultat har uppnåtts med 3D plagg

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!